Nepsy-
Valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille, joilla tuen tarve kohdistuu selkeästi neuropsykiatrisen oireilun ympärille. Neuropsykiatrisella valmennuksella pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle ja näin ollen hankaloittavat arkea.

Neuropsykiatrinen valmennus

Nepsy-
Valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille, joilla tuen tarve kohdistuu selkeästi neuropsykiatrisen oireilun ympärille. Neuropsykiatrisella valmennuksella pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle ja näin ollen hankaloittavat arkea.

Neuropsykiatria

Autismikirjon häiriöt kuten asperger tai autismi.
ADHD, ADD tai Touretten oireryhmä

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa esimerkiksi perheissä, joissa jollakin perheenjäsenellä on autismikirjon häiriö, kuten asperger tai autismi, tai esimerkiksi perheissä, joissa on epäilynä tai diagnosoituna ADHD, ADD tai Touretten oireyhtymä. Valmennusta voidaan hyödyntää myös muiden haasteiden parissa, kuten oppimisvaikeuksien tai kielellisten erityisvaikeuksien kanssa.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea asiakkaan tai asiakasperheen arjen hallintaa. Valmennuksessa opetellaan lasten, nuorten ja aikuisten kanssa elämänhallinnan taitoja, joiden avulla arjesta voisi tulla sujuvampaa. Tavoitteena on tukea uusien hyvien toimintatapojen kehittymistä ja myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksessa opetellaan hyödyntämään omia voimavaroja ja vahvuuksia, sekä löytämään arjen ongelmatilanteisiin uudenlaisia ajattelutapoja ja ratkaisumalleja. Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.

Neuropsykiatria

Autismikirjon häiriöt kuten asperger tai autismi. ADHD, ADD tai Touretten oireryhmä

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa esimerkiksi perheissä, joissa jollakin perheenjäsenellä on autismikirjon häiriö, kuten asperger tai autismi, tai esimerkiksi perheissä, joissa on epäilynä tai diagnosoituna ADHD, ADD tai Touretten oireyhtymä. Valmennusta voidaan hyödyntää myös muiden haasteiden parissa, kuten oppimisvaikeuksien tai kielellisten erityisvaikeuksien kanssa.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea asiakkaan tai asiakasperheen arjen hallintaa. Valmennuksessa opetellaan lasten, nuorten ja aikuisten kanssa elämänhallinnan taitoja, joiden avulla arjesta voisi tulla sujuvampaa. Tavoitteena on tukea uusien hyvien toimintatapojen kehittymistä ja myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksessa opetellaan hyödyntämään omia voimavaroja ja vahvuuksia, sekä löytämään arjen ongelmatilanteisiin uudenlaisia ajattelutapoja ja ratkaisumalleja. Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus kokonaisuus

Neuropsykiatrinen valmennus on kokonaisuus, jossa keskustelun lisäksi hyödynnetään konkreettisia menetelmiä yhdessä tehden. Neuropsykiatrinen valmentaja auttaa valmennettavaa määrittämään tavoitteensa ja saavuttamaan ne. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeiden mukaisesti. Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin, esimerkiksi arjenhallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin. Matkan varrella opetellaan huomaamaan ja tiedostamaan kehnoja toimintastrategioita, huonoja mielikuvia, vääristävää sisäistä puhetta ja rajoittavia uskomuksia.

Kun Nepsy-valmennusta tehdään lasten ja nuorten kanssa, on olennainen osa valmennusta vanhempien tukeminen.

TheraSos Oy:n Nepsy-valmentajat ovat käyneet neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen ja he ovat tehneet pitkään töitä erilaisten lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus kokonaisuus

Neuropsykiatrinen valmennus on kokonaisuus, jossa keskustelun lisäksi hyödynnetään konkreettisia menetelmiä yhdessä tehden. Neuropsykiatrinen valmentaja auttaa valmennettavaa määrittämään tavoitteensa ja saavuttamaan ne. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeiden mukaisesti. Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin, esimerkiksi arjenhallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin. Matkan varrella opetellaan huomaamaan ja tiedostamaan kehnoja toimintastrategioita, huonoja mielikuvia, vääristävää sisäistä puhetta ja rajoittavia uskomuksia.

Kun Nepsy-valmennusta tehdään lasten ja nuorten kanssa, on olennainen osa valmennusta vanhempien tukeminen.

TheraSos Oy:n Nepsy-valmentajat ovat käyneet neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen ja he ovat tehneet pitkään töitä erilaisten lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Pallo_popup_therasos

Vastaamme 24h sisällä

Toimintamme lähtökohtana on empaattinen ja inhimillinen työote.

Suojattu lomake

Pallo_popup_therasos

Soita meille numeroon
050 551 7886 tai jätä soittopyyntö

Tämä sivusto on suojattu Googlen reCAPTCHA:lla ja Googlen

Tietosuojakäytäntöä ja Käyttöehtoja sovelletaan.

Suojattu lomake

Pallo_popup_therasos

Vastaamme 24h sisällä

Toimintamme lähtökohtana on empaattinen ja inhimillinen työote.

Suojattu lomake