Lyhytterapia

Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-24 kerran prosessia, jossa työskentelyn fokukseen otetaan asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue. Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä ja sitä voidaan hyödyntää monenelaisissa elämäntilanteissa.

Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä ja erilaisin harjoittein voidaan auttaa asiakasta tunteiden säätelyssä. Lyhytterapian avulla voidaan kehittää ongelmanratkaisutaitoja ja asiakas voi löytää ja tunnistaa omia voimavarojaan. Lyhytterapia on myös hyvä vaihtoehto silloin, jos tarvitset tukea päästäksesi kriisivaiheiden yli. Hyödynnämme lyhytterapiassa ratkaisukeskeistä voimavarasuuntautunutta ja kognitiivista viitekehystä.

Lyhytterapia

Lyhytterapia

Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-24 kerran prosessia, jossa työskentelyn fokukseen otetaan asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue. Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä ja sitä voidaan hyödyntää monenelaisissa elämäntilanteissa.

Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä ja erilaisin harjoittein voidaan auttaa asiakasta tunteiden säätelyssä. Lyhytterapian avulla voidaan kehittää ongelmanratkaisutaitoja ja asiakas voi löytää ja tunnistaa omia voimavarojaan. Lyhytterapia on myös hyvä vaihtoehto silloin, jos tarvitset tukea päästäksesi kriisivaiheiden yli. Hyödynnämme lyhytterapiassa ratkaisukeskeistä voimavarasuuntautunutta ja kognitiivista viitekehystä.

Lyhytterapia

Lyhytterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto

Tutkimusten mukaan lyhytterapia on tehokas hoitomuoto esimerkiksi masennuksen hoidossa. Masennusoireet voivat vähentyä lyhytterapeuttisessa interventiossa yhtä tehokkaasti, kun pitkässä psykodynaamisessa psykoterapiassa. (kts. Olavi Lindfors ja Jan-Henry Stenberg Voimavarasuuntautunut, ratkaisukeskeinen lyhytterapia masennuksen hoidossa Käypä hoito/Duodecim) Depression Käypä hoito suosituksista voidaan myös todeta, että depression hoidossa vahvin näyttö hoidon vaikuttavuudesta on saatu kognitiivisesta, interpersonaalisesta ja psykodynaamisesta lyhytterapiasta.

Lyhytterapialla on hoidettu erilaisia psyyken ongelmia jo pitkään. Käytetystä terapiamuodosta riippuu, mikä lasketaan lyhyeksi työskentelyksi, mutta asiakkaan kannalta ehkä oleellisinta on se, että kolmasosa terapia-asiakkaista saa tarvitsemansa avun jo viidellä käynnillä. Kaksi kolmasosaa asiakkaista on yleensä toipunut noin 14 käynnin jälkeen ja kolmasosan voinnissa ei tapahdu välttämättä muutosta. Tuore suomalainen väitöstutkimus (Laaksonen, 2014) osoittaa, että masennus- ja ahdistuneisuushäiriöistä kärsivistä asiakkaista jopa neljä viidestä voi hyötyä lyhyestä terapiasta.

Tutkitusti tehokasta

Lyhytterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto

Tutkimusten mukaan lyhytterapia on tehokas hoitomuoto esimerkiksi masennuksen hoidossa. Masennusoireet voivat vähentyä lyhytterapeuttisessa interventiossa yhtä tehokkaasti, kun pitkässä psykodynaamisessa psykoterapiassa. (kts. Olavi Lindfors ja Jan-Henry Stenberg Voimavarasuuntautunut, ratkaisukeskeinen lyhytterapia masennuksen hoidossa Käypä hoito/Duodecim) Depression Käypä hoito suosituksista voidaan myös todeta, että depression hoidossa vahvin näyttö hoidon vaikuttavuudesta on saatu kognitiivisesta, interpersonaalisesta ja psykodynaamisesta lyhytterapiasta.

Lyhytterapialla on hoidettu erilaisia psyyken ongelmia jo pitkään. Käytetystä terapiamuodosta riippuu, mikä lasketaan lyhyeksi työskentelyksi, mutta asiakkaan kannalta ehkä oleellisinta on se, että kolmasosa terapia-asiakkaista saa tarvitsemansa avun jo viidellä käynnillä. Kaksi kolmasosaa asiakkaista on yleensä toipunut noin 14 käynnin jälkeen ja kolmasosan voinnissa ei tapahdu välttämättä muutosta. Tuore suomalainen väitöstutkimus (Laaksonen, 2014) osoittaa, että masennus- ja ahdistuneisuushäiriöistä kärsivistä asiakkaista jopa neljä viidestä voi hyötyä lyhyestä terapiasta.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Mitä on kognitiivinen käyttäytymis-terapia?

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on terapiamuoto, jolle on tyypillistä järjestelmällinen, tavoite- ja asiakaskeskeinen toiminta. Se on aktiivista ja koulutuksellisesti suuntautunutta. Terapiassa hyödynnetään käyttäytymisanalyysia, jonka asiakas tekee yhdessä terapeuttinsa kanssa.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustuu ajatukseen siitä, että inhimillinen käyttäytyminen laajimmassa merkityksessään on perimän ja ympäristön vuorovaikutukseen perustuva suhde, johon kuuluvat ajatukset, tunteet, toiminta ja fysiologiset reaktiot. Nämä kaikki ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat arjessa kaikkeen toimintaan.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja käyttäytymisanalyysi on erityisen tehokas hoitomuoto esim. masennusta, ahdistusta ja pelko-ongelmia hoidettaessa. Sillä voidaan hoitaa myös mm. syömis- ja unihäiriöitä, seksuaalisia ongelmia ja parisuhdeongelmia, huonoa itsetuntoa, väärinkäyttöongelmia, skitsofreniaa ja erityyppisiä stressiongelmia, sekä yleiseen terveyteen liittyviä ongelmia, oppimisvaikeuksia ja lapsuuteen liittyviä häiriöitä. Psykoterapeuttikoulutettavamme Therese Ahola suuntautuu lasten ja nuorten psykoterapiaan, mutta hän työskentelee myös aikuisten kanssa.

Psykoterapian hinta on tällä hetkellä 50€ / 45 min ilman Kela korvausta.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Mitä on kognitiivinen käyttäytymis-terapia?

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on terapiamuoto, jolle on tyypillistä järjestelmällinen, tavoite- ja asiakaskeskeinen toiminta. Se on aktiivista ja koulutuksellisesti suuntautunutta. Terapiassa hyödynnetään käyttäytymisanalyysia, jonka asiakas tekee yhdessä terapeuttinsa kanssa.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustuu ajatukseen siitä, että inhimillinen käyttäytyminen laajimmassa merkityksessään on perimän ja ympäristön vuorovaikutukseen perustuva suhde, johon kuuluvat ajatukset, tunteet, toiminta ja fysiologiset reaktiot. Nämä kaikki ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat arjessa kaikkeen toimintaan.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja käyttäytymisanalyysi on erityisen tehokas hoitomuoto esim. masennusta, ahdistusta ja pelko-ongelmia hoidettaessa. Sillä voidaan hoitaa myös mm. syömis- ja unihäiriöitä, seksuaalisia ongelmia ja parisuhdeongelmia, huonoa itsetuntoa, väärinkäyttöongelmia, skitsofreniaa ja erityyppisiä stressiongelmia, sekä yleiseen terveyteen liittyviä ongelmia, oppimisvaikeuksia ja lapsuuteen liittyviä häiriöitä. Psykoterapeuttikoulutettavamme Therese Ahola suuntautuu lasten ja nuorten psykoterapiaan, mutta hän työskentelee myös aikuisten kanssa.

Psykoterapian hinta on tällä hetkellä 50€ / 45 min ilman Kela korvausta.

Pallo_popup_therasos

Vastaamme 24h sisällä

Toimintamme lähtökohtana on empaattinen ja inhimillinen työote.

Suojattu lomake

Pallo_popup_therasos

Soita meille numeroon
050 551 7886 tai jätä soittopyyntö

Tämä sivusto on suojattu Googlen reCAPTCHA:lla ja Googlen

Tietosuojakäytäntöä ja Käyttöehtoja sovelletaan.

Suojattu lomake

Pallo_popup_therasos

Vastaamme 24h sisällä

Toimintamme lähtökohtana on empaattinen ja inhimillinen työote.

Suojattu lomake