TheraSos Oy on saanut alkunsa tarpeesta tuottaa laadukkaita terapia- ja sosiaalipalveluja, ja tahdosta tehdä asiat astetta paremmin.

Nimi TheraSos viittaa sanaan terapia ja therapy, sekä sanaan sosiaalipalvelu. Sos sana viittaa myös yleiseen hätämerkkiin, ja siihen että joku tarvitsee apua. Nimestä voi myös löytää viitteitä yrityksen perustajan kutsumanimestä. Melkoista sanaleikkiä siis.


Yrityksemme toiminta perustuu seuraavanlaisiin arvoihin ja teemme työtämme arvoistamme tinkimättä:

  • Asiakkaan kunnioitus ja avoimuus: työmme on läpinäkyvää, eli puhumme asioista suoraan ja rehellisesti, mutta teemme sitä asiakasta kunniottavalla tavalla.
  • Inhimillisyys ja empaattisuus: teemme töitä ihmiseltä ihmiselle, kohtaamalla aidosti ja yksilöllisesti jokaisen asiakkaan ja yhteistyökumppanin.
  • Tavoitteellisuus ja arviointi: työskentelymme pohjaa yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin ja arvioimme työskentelyämme ja sen tarpeellisuutta jatkuvasti.
  • Laatu: meille on tärkeää, että palvelumme täyttää sille asetetut vaatimukset ja työssämme näkyy pitkän linjan työkokemus ja ammatillisuus.

Yritys on aloittanut palvelujen tuottamisen vuonna 2019 ja se on vakiinnuttanut toimintansa Varsinais-Suomen alueella. Haemme jatkuvasti uusia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ammattitaitoiseen tiimiimme.