TheraSos Oy on saanut alkunsa tarpeesta tuottaa laadukkaita terapia- ja sosiaalipalveluja, ja tahdosta tehdä asiat astetta paremmin.

Nimi TheraSos viittaa sanaan terapia ja therapy, sekä sanaan sosiaalipalvelu. Sos sana viittaa myös yleiseen hätämerkkiin, ja siihen että joku tarvitsee apua. Nimestä voi myös löytää viitteitä yrityksen perustajan kutsumanimestä. Melkoista sanaleikkiä siis.


Yrityksemme toiminta perustuu seuraavanlaisiin arvoihin ja teemme työtämme arvoistamme tinkimättä:

  • Asiakkaan kunnioitus ja avoimuus: työmme on läpinäkyvää, eli puhumme asioista suoraan ja rehellisesti, mutta teemme sitä asiakasta kunniottavalla tavalla.
  • Inhimillisyys ja empaattisuus: teemme töitä ihmiseltä ihmiselle, kohtaamalla aidosti ja yksilöllisesti jokaisen asiakkaan ja yhteistyökumppanin.
  • Tavoitteellisuus ja arviointi: työskentelymme pohjaa yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin ja arvioimme työskentelyämme ja sen tarpeellisuutta jatkuvasti.
  • Laatu: meille on tärkeää, että palvelumme täyttää sille asetetut vaatimukset ja työssämme näkyy pitkän linjan työkokemus ja ammatillisuus.

Yritys on vielä nuori ja se hakee jatkuvasti uusia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ammattitaitoiseen joukkoonsa.

Palveluvastaava Therese Ahola

Palveluista vastaa Ahola Therese. Therese on tehnyt 15 vuotta töitä sosiaali- ja terveysalalla. Therese on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Therese opiskelee Tampereen yliopistossa kognitiivista käyttäytymisterapiaa suuntautumisenaan lapset ja nuoret. Opintojen jälkeen Therese voi siis tehdä Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa.

Theresellä on perheasioiden sovittelijan koulutus ja hän on käynyt perhetyön erikoistumiskoulutuksen. Hänellä on Lapset puheeksi- menetelmä koulutus ja perhearviointikoulutus.