Vanhempainohjauksessa keskeistä ovat vanhempien omat oivallukset siitä, millä tavoin juuri heidän lapsensa kanssa olisi hyvä toimia.

Vanhempainohjaus on lapsiperheen vanhempien kanssa tehtävää työtä, jossa tavoitteena on tukea ja ohjata vanhempia niin, että he oppisivat paremmin ymmärtämään lapsen käyttäytymistä. Jos lapsen käytökseen liittyen on huolenaiheita ja käytös koetaan ongelmalliseksi, voidaan vanhempainohjauksella opastaa vanhempia toimimaan toimivammalla tavalla lapsen kanssa.

Vanhempainohjauksessa vanhempia tuetaan siihen, että suhde lapseen vahvistuisi, ja vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä olisi sujuvaa. Vanhempia autetaan myös löytämään uusia toimivampia keinoja huolenpitoon ja kasvatukseen.

Joskus vanhemmuus voi olla raskasta ja perheissä voi tulla aikoja, jolloin vanhemman oma jaksaminen on koetuksella. Tällöin vanhempia tuetaan myös omassa jaksamisessa. Vanhempainohjauksessa keskeistä ovat vanhempien omat oivallukset siitä, millä tavoin juuri heidän lapsensa kanssa olisi hyvä toimia.

Toteutamme vanhempainohjausta eri muodoissa, pääasiassa kuitenkin niin, että ohjaus tapahtuu perheen kotona. Myös toimistolla tapahtuvat keskustelut ovat mahdollisia. Vanhempainohjaus on myös aina osa lasten ja nuorten psykoterapiaa.