TheraSos Oy:n arvoihin kuuluu vahvasti luontolähtöisten menetelmien hyödyntäminen asiakastyössä. Luonnossa liikkumisen lisäksi voimme hyödyntää asiakastyössä työntekijämme omistuksessa olevaa pientilaa, jossa asustelee hevosia, vuohia, kissoja ja koiria.

Hevosavusteinen toiminta TheraSos Oy

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on työskentelytapa, jota voidaan hyödyntää sosiaalisessa kuntoutuksessa ja hyvinvoinnin tukemisessa. Hevostoiminnan vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta.

Hevosavusteisella toiminnalla voidaan vahvistaa mm. itsetuntoa ja itseluottamusta, sekä keskittymiskykyä ja pitkäjänteisyyttä. Hevostoiminnan avulla voidaan kehittää tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä, sekä yleisesti sosiaalisia taitoja.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Sirpa Rantamaa-Villman on työskennellyt lastensuojelussa jo yli 16 vuoden ajan. Sirpan työparina toimivat hevoset Ykä, Neppe ja Iivari. Ykää, Neppeä ja Iivaria voidaan hyödyntää myös esimerkiksi tukihenkilötoiminnassa ja sovittaessa hevosten kanssa pääsee puuhastelemaan myös perhetyön asiakkaiden kanssa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta TheraSos Oy

Sirpalta kun kysytään, että miksi juuri hevonen on sopiva eläin sosiaaliseen kuntoutukseen, niin Sirpa vastaa näin: Kokemukseni mukaan hevonen jaksaa kantaa paljon. Se jaksaa kantaa särkyneiden sydämien, rikkinäisten kotien ja rikkoutuneiden kehojen painon. Lukemattomat kyyneleet haravoivat joskus niiden takkuisia harjoja. Hetkinä, jolloin vanhemmat ja ystävät eivät voi olla auttamassa, hevoset hellivät ja voimaannuttavat. Ne kantavat fyysisiä, psyykkisiä ja henkisiä taakkoja. Ne kantavat toiveita ja unelmia, ja vievät mukanaan stressin tunteen päivästäsi.

Eläinavusteinen kuntoutus

Eläinavusteinen toiminta

TheraSos Oy:n asiakastyössä voidaan hyödyntää Sirpa Rantamaa-Villmanin pientilaa ja siellä asustavia eläimiä osana tavoitteellista ja kuntouttavaa työskentelyä.

Tutkimuksin on pystytty osoittamaan, että eläinavusteinen kuntoutus on toimivaa ja sitä kannattaa hyödyntää yhtenä asiakastyön osana. Suomessa eläinavusteisia menetelmiä käytetään esimerkiksi oppimisvaikeuksien, neuropsykiatristen häiriöiden ja erilaisten kehityshäiriöiden kuntoutuksessa. Eläimet ovat mukana myös aikuisten mielenterveys- ja päihdetyössä, sekä muistisairaiden hoidossa.

Eläinavusteiset menetelmät

Tutkimuksissa on todettu, että jo pelkkä eläimen läsnäolo voi saada aikaan ihmisessä rauhoittavia vaikutuksia. Eläimen kosketus ja läheisyys tuovat lohtua ja tukea. Rauhoittumista tukee eläinsuhteiden luotettavuus. Eläimen tarjoama lohtu ja läheisyys ovat jatkuvasti saatavilla. Niihin voi turvautua silloinkin, kun ihmissuhteissa on vaikeuksia.  

Eläimen kanssa kommunikaatiota helpottaa osaltaan sanojen puuttuminen. Vuorovaikutus tapahtuu ruumiinkielellä, joka on sanallista vuorovaikutusta aidompaa ja suorempaa. Eläin ei myöskään arvioi ja luokittele ihmisiä sosiaalisen aseman ja ulkonäön perusteella.