TheraSos Oy:n arvoihin kuuluu vahvasti luontolähtöisten menetelmien hyödyntäminen asiakastyössä. Luonnossa liikkumisen lisäksi voimme hyödyntää asiakastyössä hevosia. Asiakastyötä voidaan tehdä talliympäristössä, mikäli se on asiakkaan tavoitteiden kannalta perusteltua. Perhetyössä, tukihenkilötoiminnassa, ja jopa tuetuissa ja valvotuissa tapaamisissa voidaan sovitusti hyödyntää hevosia. Terapiassa hevoset ovat usein luonnollinen osa työskentelyä.

Hevosavusteinen toiminta TheraSos Oy

Hevoset asiakastyössä

Hevosavusteisessa toiminnassa hyödynnämme omia hevosiamme, jotka asuvat pienellä tallilla Liedossa. Asiakkaan kanssa edetään hevostoiminnassa askel kerrallaan. Usein hevosavusteinen toiminta motivoi asiakasta sitoutumaan tapaamisiin ja hevoset voivat olla tärkeä osa työskentelyä. Tallilla vuorovaikutus on rentoa ja luonnollista, ja siitä katoavat mahdolliset jännitteet. Tallilla touhuaminen tukee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, eli toiminta on hyvin kokonaisvaltaista!

Eläinavusteiset menetelmät

Hevostoiminnan vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Hevosavusteisella toiminnalla voidaan vahvistaa mm. itsetuntoa ja itseluottamusta, sekä keskittymiskykyä ja pitkäjänteisyyttä. Hevostoiminnan avulla voidaan kehittää tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä, sekä yleisesti sosiaalisia taitoja.

Eläinavusteinen kuntoutus

Eläinavusteinen toiminta

Tutkimuksin on pystytty osoittamaan, että eläinavusteinen kuntoutus on toimivaa ja sitä kannattaa hyödyntää yhtenä asiakastyön osa-alueena. Tutkimuksissa on todettu, että jo pelkkä eläimen läsnäolo voi saada aikaan ihmisessä rauhoittavia vaikutuksia. Eläimen kanssa kommunikaatiota helpottaa osaltaan sanojen puuttuminen. Vuorovaikutus tapahtuu ruumiinkielellä, joka on sanallista vuorovaikutusta aidompaa ja suorempaa. Eläin ei myöskään arvioi ja luokittele ihmisiä sosiaalisen aseman ja ulkonäön perusteella.