Perhetyö on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa. Perhetyötä voidaan toteuttaa sekä lastensuojelulain mukaisena, että sosiaalihuoltalain mukaisena perhetyönä. Perhetyöllä edistämme kokonaisvaltaisesti perheen hyvinvointia ja tuemme itsenäistä selviytymistä.

Perhetyössä sovimme yksilölliset tavoitteet työskentelylle yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tavoitteiden toteutumista seurataan määräajoin arviointipalavereissa. Perhetyötä voidaan toteuttaa arkipäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin, perheen tarpeiden mukaan.


Perhetyö on erityisosaamistamme

Pyrimme työskentelyssämme panostamaan perheen ja työntekijöiden väliseen työskentelysuhteeseen, koska hyvän työskentelysuhteen tiedetään olevan muutosta edistävä tekijä. Perhetyössä hyödynnämme erilaisia menetelmiä, joista ratkaisukeskeiset menetelmät ovat erityisosaamistamme. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa suuntaa katseet perheen omiin voimavaroihin ja tulevaan. Pienet, konkreettiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet tukevat muutostyötä. Työskentelyssämme onkin aina vahvasti läsnä muutosprosessi, joka etenee perheen yksilöllisen tilanteen mukaan.

Meillä on perhetyöstä pitkä työkokemus ja työntekijöillämme on monipuolinen koulutustauta. Meille on tärkeää, että perhe saa parhaan mahdollisen tuen, oli perheen elämäntilanne sitten millainen tahansa. Tärkeä osa työskentelyämme on laadukas dokumentointi ja kuukausikoosteet. Olemme vuosien saatossa kohdanneet erilaisia mielenterveys- ja päihdeongelmia, sekä esimerkiksi neuropsykiatrisia haasteita. Olemme tehneet töitä eri kulttuureista tulevien perheiden kanssa ja tottuneet käyttämään myös tulkkia perhetyössä. Ota yhteyttä, jos sinulla on perhe, jolle tarvitset luotettavan ja osaavan työntekijän!