Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa avio- tai avopuolisot pohtivat eroon liittyviä asioita. Sovitteluun voivat tulla lapsiperheen vanhemmat, jotka erotessaan kokevat tarvitsevansa ulkopuolista apua erilaisiin ongelmallisiin tilanteisiin. Sovitteluun voi hakeutua myös perhe, jossa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen

Vanhemmat ovat erotessaan todellisen haasteen edessä. Huolimatta keskinäisistä konflikteistaan ja menneeseen parisuhteeseen liittyvistä ristiriitaisista tunteistaan, vanhempien tulisi silti pystyä yhteistyöhön toistensa kanssa. Joskus tämä tarkoittaa sitä, että eronneet joutuvat olemaan yhteistyössä ihmisen kanssa, jonka kanssa ei haluaisi olla missään tekemisissä. Tehtävä on haasteellinen, mutta mahdollinen. Tämän tehtävän ratkaiseminen on perhesovittelun tavoite.

Sovittelun avulla halutaan helpottaa perheen elämää ja löytää rakentavia ja uusia ratkaisuja pulmallisiin tilanteisiin. Sovittelua voidaan hyödyntää myös silloin, kun erosta on kulunut jo pitkäkin aika. Joskus lasten asioista sopiminen voi olla vaikeaa vielä vuosienkin erillään asumisen jälkeen. Sovittelussa kiinnitetään erityistä huomiota lasten asemaan ja tilanteeseen perheessä ja siihen, että lapset voivat säilyttää hyvät suhteet kumpaankin vanhempaansa eron jälkeen.

Perheasioiden sovittelu on aluehallintoviraston myöntämän luvan varaista toimintaa. Perheasioiden sovittelusta säädetään avioliittolain 5 luvussa ja sosiaalihuoltolain 17 §:ssä. Avioliittolain mukaan perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat on ensi sijassa pyrittävä ratkaisemaan perheenjäsenten keskinäisissä neuvotteluissa ja sopimuksella. Kauttamme voitte tehdä sopimuksen perheasioiden sovittelun tuottamisesta ja lupamenettelyn mukaisesti sovittelun tuottamiseen haetaan aina kuntakohtaisesti lupa aluehallintovirastosta.