Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa. Tarjoamme tukihenkilötoimintaa myös aikuisille mielenterveysasiakkaille.

Ammatillinen tukihenkilö on sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saanut aikuinen, joka koulutuksensa ja työkokemuksensa puolesta osaa tukea erilaisissa elämäntilanteissa olevia lapsia, nuoria ja aikuisia. Meillä ammatilliset tukihenkilöt omaavat vuosien työkokemuksen mm. lastensuojelutyöstä ja mielenterveys- ja päihdetyöstä. Tukihenkilöillämme on monipuolinen koulutustausta, ja osaamista toimia haastavissakin tilanteissa.


Ammatillinen tukihenkilö lapsen, nuoren tai aikuisen tueksi

Tukihenkilötyössä keskeisintä on luoda luottamuksellinen ja toimiva työskentelysuhde tukihenkilön ja tuettavan välille. Toiminta voi pitää sisällään monenlaisia menetelmiä. Meillä käytössä ovat mm. luovat menetelmät, luontolähtöiset menetelmät ja toiminnalliset menetelmät.

Tarjoamme tukihenkilötoimintaa myös aikuisille mielenterveysasiakkaille. Tavoitteemme on auttaa ja tukea asiakasta hänen yksilöllisessä elämäntilanteessaan. Työskentelymme on tavoitteellista ja sitä tehdään yhteistyössä asiakkaan sosiaalityöntekijän kanssa. Arviointipalaverit ja dokumentointi ovat tärkeä osa työskentelyämme.

Parhaimmillaan tukihenkilön kanssa voi syntyä pitkäaikainen ja luottamuksellinen suhde, jonka avulla tuettava voi päästä yli monista elämässä eteen tulevista haasteista. Olemme tehneet töitä eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa ja olemme tottuneet käyttämään myös tulkkia työskentelyssämme. Kauttamme saat luotettavan ja osaavan tukihenkilön!