Jokainen tarvitsee joskus apua. Me laitamme kaiken ammattitaitomme likoon, jotta saavuttaisimme yhdessä positiivisen muutoksen.

Työskentely on ollut onnistunutta, kun asiakas voi sanoa: ”minä pärjään itse”.

Tuotamme sosiaalipalveluja Varsinais-Suomen alueelle. Erityisosaamistamme on perhetyö, sekä ammatillinen tukihenkilötoiminta. Tuotamme myös palveluja jälkihuollon ja sijaishuollon asiakkaille.

Toiminnassamme pyrimme asiakkaan ja palvelun tilaajan kanssa saumattomaan yhteistyöhön, ja toimintamme on aina tavoitteellista. Tavoitteet sovimme yhteistyössä muiden toimijoiden ja asiakkaan kanssa ja pidämme huolen siitä, että jokainen osapuoli tietää mihin työskentelyllä pyritään. Työskentelemme avoimella ja ammattimaisella tavalla, jossa asiakkaan tarpeet ovat aina etusijalla.

Tuotamme palveluja lapsille, nuorille ja perheille, sekä aikuisille asiakkaille. Toiminnassamme hyödynnämme tarpeen mukaan erilaisia menetelmiä ja pohdimme aina yksilöllisesti miten kunkin asiakkaan kanssa olisi hyvä toimia. Työntekijämme ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja heillä on vahva ammattitaito ja monipuolista työkokemusta.