NUOTTI-valmennus on Kelan maksamaa ammatillista kuntoutusta 16-29 vuotiaille nuorille. Jos nuori on jäänyt opiskelu- ja työelämän ulkopuolelle, tai jos nuoren opinnot ovat vaarassa keskeytyä, hän voi saada itselleen NUOTTI-valmentajan. NUOTTI-valmentajan kanssa nuori voi miettiä yhdessä tulevaisuuteen liittyviä asioita. Työskentelyn tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta, sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

Kuka voi tulla NUOTTI-valmennukseen?

 • 16-29 vuotias nuori
 • Nuori, jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa, tai jonka opinnot ovat vaarassa keskeytyä
 • Nuoret, jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta eivätkä vietä suunniteltua välivuotta 
 • Nuoret, joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan ja pääsemästä opiskelemaan tai työelämään.

Henkilökohtaista apua ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun.

Näin pääset NUOTTI-valmennukseen

 • Soita Kelaan puh: 020 692 205 tai NUOTTI-valmentajallemme puh: 044-244 10 66.
 • Kelan virkailija ottaa vastaan suullisen hakemuksen. Et tarvitse diagnoosia tai lääkärin lähetettä!
 • Kela käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen NUOTTI-valmennuksesta
 • NUOTTI-valmentaja ottaa yhteyttä nuoreen ja sopii nuoren kanssa tapaamisesta

NUOTTI-valmennus käytännössä

 • Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen NUOTTI-valmentajan
 • NUOTTI-valmennusta voi saada 20 kertaa. Yksi tapaamiskerta kestää 60 min.
 • NUOTTI-valmennus toteutuu 5 kuukauden aikana.
 • Valmentaja tapaa nuorta sovitusti siellä missä nuori on tottunut liikkumaan
 • NUOTTI-valmennuksessa tehdään yhteistyötä nuoren verkoston ja tarvittavien tahojen kanssa
 • Teemme tutustumis- ja vierailukäyntejä opiskelu- ja työpaikoille
 • Teemme yhdessä jatkosuunnitelman

NUOTTI-valmentajana meillä toimii Therese Ahola. Valmennus toteutuu meillä rennolla otteella, kuitenkin tavoitteista kiinni pitäen. Meille jokainen nuori on tervetullut omana itsenään, juuri sellaisena kuin on. Pidämme tärkeänä luottamuksellisen suhteen luomista nuoreen, jotta nuori saa valmennuksesta parhaan hyödyn. NUOTTI-valmentajamme Therese on tehnyt töitä 15 vuotta sosiaali- ja terveysalalla ja hän toimii myös psykoterapeuttina.

NUOTTI-valmennus on maksutonta. NUOTTI-valmennuksen maksaa Kela. Nuori voi saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

NUOTTI-valmennuksesta löytyy tietoa Kelan sivuilta ja Kelan NUOTTI-esitteestä.