NUOTTI-valmennus on Kelan maksamaa ammatillista kuntoutusta 16-29 vuotiaille nuorille. Jos nuori on jäänyt opiskelu- ja työelämän ulkopuolelle, tai jos nuoren opinnot ovat vaarassa keskeytyä, hän voi saada itselleen NUOTTI-valmentajan. NUOTTI-valmentajan kanssa nuori voi miettiä yhdessä tulevaisuuteen liittyviä asioita. Työskentelyn tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta, sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksutonta. NUOTTI-valmennuksen maksaa Kela. Nuori saa kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

Nuotti-valmentaja


TheraSos Oy:n NUOTTI-valmennuksista vastaa Anni Mäkäräinen. Anni on iloinen ja ulospäinsuuntautunut persoona ja Annin kanssa on helppo jutella mistä tahansa asioista. Annin sydäntä lähellä on etenkin nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentely.

Annilla on monipuolinen koulutustausta ja hän toimii NUOTTI-valmennusten lisäksi mm. seksuaaliterapeuttina. Anni hyödyntää työssään monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja Annin työskentelyssä näkyy terapeuttinen työskentelyote.

Valmennus toteutuu meillä rennolla otteella, kuitenkin tavoitteista kiinni pitäen. Meille jokainen nuori on tervetullut omana itsenään, juuri sellaisena kuin on. Pidämme tärkeänä luottamuksellisen suhteen luomista nuoreen, jotta nuori saa valmennuksesta parhaan hyödyn.

NUOTTI-valmennus 16-29 vuotiaille nuorille

NUOTTI-valmennukseen voivat tulla mukaan kaikki nuoret, joiden kohdalla täyttyvät alla luetellut kohdat:

 • Olet 16-29 vuotias nuori
 • Sinulla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa, tai opintosi ovat vaarassa keskeytyä
 • Et ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta, etkä vietä suunniteltua välivuotta 
 • Toimintakykysi on heikentynyt tavalla, joka estää sinua suunnittelemasta tulevaisuutta ja pääsemästä opiskelemaan tai työelämään.

Henkilökohtaista apua ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun.

Näin pääset NUOTTI-valmennukseen

 • Soita Kelaan puh: 020 692 205 tai NUOTTI-valmentajallemme puh: 050-5517886.
 • Kelan virkailija ottaa vastaan suullisen hakemuksen. Et tarvitse diagnoosia tai lääkärin lähetettä!
 • Kela käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen NUOTTI-valmennuksesta
 • NUOTTI-valmentaja ottaa yhteyttä nuoreen ja sopii nuoren kanssa tapaamisesta

NUOTTI-valmennus käytännössä

 • Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen NUOTTI-valmentajan
 • NUOTTI-valmennusta voi saada 20 kertaa. Yksi tapaamiskerta kestää 60 min.
 • NUOTTI-valmennus toteutuu 5 kuukauden aikana.
 • Valmentaja tapaa nuorta sovitusti siellä missä nuori on tottunut liikkumaan
 • NUOTTI-valmennuksessa tehdään yhteistyötä nuoren verkoston ja tarvittavien tahojen kanssa
 • Teemme yhdessä jatkosuunnitelman

NUOTTI-valmennuksesta löytyy tietoa Kelan sivuilta ja Kelan NUOTTI-esitteestä.